Investera i aktier

En förmögenhet kan enkelt byggas upp över tid genom att tålmodigt spara och investera pengar i billiga indexfonder. Investeringar i indexfonder innebär ägarandelar i stora bolag med en lång historik på stabilitet och förutsägbarhet. Det långsiktiga målet med investeringar i indexfonder är att få del av företagens vinster. Med en indexfond så sprids dina pengar över en stor mängd företag som har gett en genomsnittlig avkastning på 5-10% om året.

Med god disciplin och regelbundet sparande så finns alla möjligheter att få ihop en förmögenhet som kommer ge trygghet för dig i framtiden.

Det finns flera olika sätt att investera dina pengar på som exempelvis i aktier, du kan investera i fastigheter och du kan investera i metaller som guld eller silver men här kommer vi främst fokusera på investeringar i fonder då det är det mest tillgängliga alternativet i början på denna långa resa.

Vad du ska lära dig är hur du "tjänar säkra men långsamma pengar" som sakta växer sig större över tid genom att spara och investera klokt vilket efter några år kommer ge dig en passiv inkomst i form av ränta och värdeökning på fondandelar.

Under menyn Steg för steg finns handfasta tips på hur du kan investera dina pengar utan att behöva förlita dig på tur som lotter, spel, pyramidspel eller andra tvivelaktiga metoder för att få ihop en större mängd pengar.

Har du inte redan insett detta så måste jag be dig att släppa tanken på möjligheten att "tjäna snabba pengar", glöm det.

-Det går inte, det finns inga snabba pengar.

Att endast en liten promille av alla hundratusentals invånare i Sverige som spenderar pengar på lotter, triss, trav och postkodlotteriet etc vinner en större summa pengar kan göra vem som helst deppig, chansen för dig att också vinna en stor summa är någonting åt hållet: 0,001% oavsett hur mycket du spenderar på spel år efter år, chansen att till slut vinna stort blir inte större ju längre du går utan vinst.

"En del går hela livet och väntar på storvinsten som aldrig kommer"

Lägg med andra ord inte ditt ekonomiska öde i händerna på slumpen.

  • Fördelar med fonder är att det är lätt att börja med, det krävs inget egentligt underhåll och innehavet åtnjuter effekten av ränta på ränta pga utdelningarna inom fonden.
  • Nackdelarna är risk för kursfall och att du riskerar behöva sälja med förlust om du investerat pengar som du inte kan undvara av olika anledningar.

 

Investera i Fastigheter


Ett alternativ till fondinvesteringar är att köpa fastigheter, antingen småhus eller lite större hyreshus. I mina ögon är en ekonomisk grund baserad på investeringar i börsen det första målet, sedan kan du med fördel sprida riskerna på fysiska investeringar som metaller och fastigheter. Fastigheter har sedan 20 år varit en god investering i Sverige, så att köpa sitt boende är antagligen ingen dålig idé. Det sägs att det bästa sparandet är amorteringar vilket du kan göra om du har ett bostadslån, fördelen med fastigheter är att de mer eller mindre är inflationsjusterade och att det finns en märkbar användning för dem, du kan antingen bo i det själv eller hyra ut det för kassaflödets skull.

Ett enkelt räkneexempel är: ponera att du har 100 000 kronor.

Du vill tjäna pengar på den summan. Säg att du köper ett hus för 1 miljon kronor vilket innebär 900 000 kronor på 5% ränta  i lån.

För detta lånet betalar du 2625 kronor i ränta varje månad. Ett hus med lagom standard är inte alls omöjligt att hyra ut för ca 5000 kronor i månaden vilket isåfall innebär en nettovinst på 2375 kronor varje månad till dig, en avkastning på 28,5% på dina ursprungliga 100 000 kr!

Självklart tillkommer risken med eventuella underhållskostnader och risken att stå utan hyresgäst i perioder men det är en teoretiskt god investering.

  • Fördelar med fastighetsinvesteringar är att de genererar ett kassaflöde vid uthyrning.
  • Nackdelarna är risken för prisminskning, risk för att stå utan hyresgäst och dyra underhållskostnader.

 

 Investera i guld och silver

Ännu ett alternativ som du kan använda dig av är att investera en del av din förmögenhet i metaller som guld och silver. Guld, silver och koppar har i alla tider varit vanliga betalningsmedel och fungerar även idag som bra värdebevarare. Som vi vet så är alla valutor egentligen bara en tyst överenskommelse om att det har ett värde men egentligen är de bara papperslappar med siffror tryckta på dem. Se bara på inflationen i Zimbabwe eller den tyska historien om deras mark( valutan) som tappade allt värde när hyperinflationen tog fart! Som ett sätt att diversifiera din förmögenhet så kan guld och silver med fördel innehas för att på så sätt sprida risken ännu mer.

Guld och silver innebär ett mer spekulativt sätt att investera på. Aktier innebär delägande i företag och husköp innebär fysiska ting som går att använda medan metaller i högre grad mer liknar valutor med skillnaden att de har en flera tusen år lång tradition som betalningsmedel( en sorts internationell valuta).

  • Fördelar med guld- och silverinvesteringar är att du sprider risken mer och att om världsekonomin skulle krasha så har du fortfarande fysiskt guld- och silver i din ägo. "man äger inte guld för att tjäna pengar, man äger guld för att inte bli fattig".
  • Nackdelarna är förvaringsproblemet och att de inte genererar någon direkt avkastning som aktier gör.

Ädelmetaller är ett intressant alternativ till aktier och fonder men som sagt så finns det vissa risker med det. Dock är en guldpeng alltid väldigt fin att titta på!

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: